?

Log in

No account? Create an account
Photo of the day: 9.1.2015 (day 9) - Random thoughts [entries|archive|friends|userinfo]
Hilde

[ website | House of Secrets Incorporated ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Photo of the day: 9.1.2015 (day 9) [Jan. 9th, 2015|12:57 pm]
Hilde
[Tags|, , ]

Photo of the day: 9.1.2014 (day 9)

I love the 50% (and more) off on everything in the shop sales at the Yves Rocher stores :)
I got all of this for less than € 15 :)
And they all smell really nice too!
Camera: Canon EOS 700D
linkReply

Comments:
[User Picture]From: arukochan
2015-01-11 11:20 am (UTC)
Ik heb de gouden kunnen bemachtigen :D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: kittensandsteam
2015-01-11 11:39 am (UTC)
Hoera!
Ruikt lekker hé :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: kittensandsteam
2015-01-11 11:40 am (UTC)
Weet je, eens die op is gaan we all the sad zijn als we hem nog niet beu zijn, want het was een limited edition XD.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: arukochan
2015-01-11 11:43 am (UTC)
Amai nog niet dat die lekker ruikt :3

Hahah, ik denk dat ik er gewoon volgende week nog eentje ga halen :p
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: kittensandsteam
2015-01-11 11:55 am (UTC)
Dat vervalt ook als je het niet gebruikt helaas, dus tenzij je hem echt vaak gaat gebruiken is dat mss niet het beste idee XD
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: arukochan
2015-01-11 12:00 pm (UTC)
Ook als die in de verpakking blijft? Djuh.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: kittensandsteam
2015-01-11 12:27 pm (UTC)
Google eens naar de vervaldata van plantaardige cosmetica die in de verpakking blijven. Dan ben je zeker.
(Reply) (Parent) (Thread)